terugblik op 2013 en plannen voor 2014

Wortelen in je Buurt wenst je een gezond en fleurig 2014

We kijken terug op een leerzaam jaar, waarin pionieren en experimenteren centraal stonden.

Wat te doen met al het hemelwater, het zoute water uit de pomp, de dichtgeslagen kleigrond, de stukken puin die soms bovenkomen?                                                        Al doende ontstond er iets dat op een tuin begon te lijken. Er groeiden enkele peren aan een van de perenbomen, één pruimpje dat het net niet redde, de frambozen die we vanaf augustus konden plukken, de tomaten die niet groot werden en gek genoeg een beetje zoutig smaakten. (we wisten toen nog niet dat het water uit de pomp teveel zout bevat) en de maïs en boontjes die niet wilden groeien (ook vanwege het zout denken we nu).                                                                                                                        Het tuin zoals hij er nu bijligt, ontstond organisch. Er was alleen een heel globaal ontwerp, waarin boomgaard, fruit en groentegewassen en bloemrijke stroken een plek zouden krijgen. Door paden naar deze plekken aan te leggen, eerst vooral om er met de kruiwagen goed bij te kunnen, ontstond een verbinding tussen de verschillende veldjes en kreeg het terrein steeds meer structuur . Voor de groenten en de bessen en frambozen legden we verhoogde bedden aan, vanwege het drainageprobleem.              Op verschillende plekken groeven we geulen en wadi’s om het water af te voeren. Ook plantten we heel veel wilgen.                                                                                                          Het terrein biedt zeker ook mogelijkheden voor creatieve ideeën. Landschapskunst of landart  wordt al op bescheiden schaal toegepast.                                                              We kregen van verschillende kanten giften: van overgebleven planten van de kweker en omwonenden tot financiële bijdragen van enkele bewoners van het Schouw en van Amstelring.

Plannen voor de komende tijd:                                                                                          Er zal een verhard terras worden aangelegd, gedeeltelijk overkapt en met toegangspad, zodat ook mensen met een rollator makkelijker toegang krijgen tot de tuin. Werkzaamheden beginnen deze winter.                                                                         We moeten een alternatief bedenken voor het watergeefsysteem, want de pomp kan niet meer worden gebruikt.                                                                                                     De groenten en fruitbedden worden uitgebreid binnen de wilgenhaag en we gaan meer lage wilgenhaagjes maken, vooral vanwege de hondenpoep.                                        Een workshop ‘Bouwen met Wilgentenen’ wordt nu voorbereid voor het vroege voorjaar.                                                                                                                    Uitbreiden van de padenstructuur, de amfibieënpoelen en meer zitgelegenheid maken.                                                                                                                                      Dit zijn nog maar enkele van de vele plannen die we hebben. Sommige plannen zijn alleen uitvoerbaar als we de financiering rond krijgen. (Terras, overkapping, pad).

Op dinsdagochtend 14 januari van 11.00 – 12.00 en zaterdag 18 januari van 13.00 – 14.00 praten we over hoe we een en ander gaan realiseren.                        Als het weer het toelaat: in de tuin, anders in het restaurant van de Buurt.

Onze werkdagen blijven: dinsdag 10.00 – 12.00 en zaterdag 13.00 – 16.00.