natuurwerkdag 2 november 2013

Hoewel onze tuin nog ‘jong’ is en de Natuurtuin voor een deel bestaat uit braakliggend terrein, willen we toch graag meedoen met de Nationale Natuurwerkdag.                          Omdat het terrein er al een paar jaar onbewerkt bij ligt, groeien er behalve pioniersplanten als heermoes en klaver, ook boompjes: de els en de eik voelen zich er heel erg thuis. Ook vind je er kleine rozenstruikjes, afkomstig uit de berm van de Heemtuin. Daarvan willen we er een aantal uitsteken en verhuizen naar een ander deel van de tuin, waar ze dienst gaan doen als windbreker.

De drainage op het terrein is belabberd. Op veel plekken blijft het regenwater lang liggen. We hebben al enkele oplossingen gevonden voor dit probleem (zie vorige berichten), maar we willen het nu groter aanpakken door een of meerdere amfibieënpoelen te graven. Er zijn namelijk al enkele salamanders gevonden tussen de houtsnippers op de paden. Zo maken we van de nood een deugd.                                                                                                                                                                                                              Op de natuurwerkdag gaan we onkruid wieden waar we stinzenbollen planten, (geschikt voor alle leeftijden), boompjes uitsteken en herplanten, een aantal amfibieënpoelen graven en de houtsnipperpaden uitbreiden.

Ook in de Heemtuin wordt op die dag gewerkt. Zo kun je met verschillende werkzaamheden kennismaken. Wij geloven dat dit tot een goede kruisbestuiving zal leiden.

We beginnen zaterdag om 11.00 en gaan door tot ongeveer 16.00. Je kunt natuurlijk ook een uurtje komen helpen. Er moeten zeker een paar honderd bollen de grond in!

Trek voor alle zekerheid je laarzen aan.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Pauline, tel. 06.22.22.68.67