Tuin van de Buurt valt in de prijzen

Op 1 december kregen we van Landschap Noord-Holland te horen dat wij hun actie ‘Win een bijenvriendelijke tuin’ gewonnen hadden. Van de 330 inzendingen viel onze tuin het meest op. Vrij toegankelijk, diversiteit in begroeiing, toegevoegde waarde voor de woonomgeving. De ligging tussen een park, een heemtuin en een zorgcentrum.

bloemenlint in juli

Onze tuinvrouw Selma die de aanvraag deed, schreef over onze betrokkenheid bij de tuin en hoe enthousiast de meeste buurtbewoners zijn. Een paar mooie foto’s illustreerden dit. Het is de eerste keer dat we een JA krijgen op onze vele subsidieaanvragen. De blijdschap is dan ook groot. In het voorjaar komen de mensen van Landschap Noord-Holland een stuk tuin van 500m2 aanleggen met insecten aantrekkende planten. Bovendien krijgen we er een bijenhotel bij!

Herfstdepressies en nieuwe ideeën

Na regen komt zonneschijn, zo is het altijd gegaan. We missen nog een aantal vrijwilligers om onze tuin weer te laten bloeien in het voorjaar van 2015.                    Vanaf september hebben we elke maand een tuinoverleg. Zo kunnen we beter de vinger aan pols houden. De afgelopen maanden hebben we ervaren dat elkaar op de hoogte houden van wat wenselijk is en wat niet, veel invloed heeft op de werksfeer. We zijn aan het experimenteren met het fermenteren van keukenafval, vermengd met ons tuinafval. Ook maken we een langgerekte composthoop, als een walletje om de moestuin.

We kregen dit jaar enkele malen bezoek van masterstudenten uit Budapest en Wageningen die onderzoek deden naar buurttuinen en stadslandbouw.

Voor de komende tijd gaan we ons bezighouden met het bedekken van de vele lege plekken op de groentebedden en volg ik een cursus ‘natuurlijke moestuin’ bij Frank Anrijs in België. (on line).Pennisetum en lathyrus met uitgebloeide vlas zaadbolletjes

augustus oogstmaand!

foto Frank Zijlstra

De afgelopen maanden hebben we vooral gezaaid voor de slakken. Ze konden zich ongestoord te goed doen aan de zachte jonge kiemen van cosmea, zonnenbloemen, koriander, de voorgezaaide pompoenen en courgettes, sperciebonen, snijbonen, verschillende koolrassen, tomaten en nog veel meer.                                                   Toen in augustus de zondvloed toesloeg, konden we kilo’s slakken verwijderen. ze kwamen overal vandaan en verspreidden zich in legers over onze groentebedden. Toch waren onze inspanningen niet voldoende. Zelfs een enkele slak is in staat om een spercieboon tot op de grond toe af te knabbelen, een pompoenplant bij de stengel te amputeren of de bloemen voor 3/4 op te eten.

Wat heeft dit ons geleerd?Zelf een offensief inzetten om vanaf het vroegste voorjaar, na elke regenbui, in de avondschemering, met handschoenen en een vuilniszak, slakken te oogsten. Is dit haalbaar en realistisch? Ik denk het niet. Toch heeft zich onlangs een nieuwe vrijwilligster aangemeld, met het aanbod om af en toe, na haar werk, slakken te verzamelen. Ik hoop dat dit een trend wordt, die zich snel verspreidt.

Een licht en luchtig bouwwerk

Op een mooie warme zonnige zondag, (30 maart) legden we de fundamenten van een bouwsel dat al langer op ons verlanglijstje stond: Een wiglo die zijn weerga niet kent.   In de zomer een prettig plekje om in de schaduw te zitten en met elkaar de vredespijp te roken of de talking stick door te geven. Ook gewoon wat te mediteren of thee te drinken.

De eerste stok staat                               Stokken worden ontdaan van hun zijtakken.

                                      aan de uiteinden bungelen touwtjes, om de takken straks naar elkaar toe te buigen.

de eerste verbinding.

steeds meer hulp.

Cocreatie in detail.

cocreatie in het quadraat.

wiglo-choreografie.

Licht en Luchtig vooralsnog….

 

 

Gaan maart en april misschien iets sneller voorbij?

7000m2 in cultuur brengen met een handjevol tuinders, die meestal maar 1 x per week kunnen komen. We wisten dat dit niet haalbaar is, dus hebben we bewust er voor gekozen een deel ruig te laten. Maar waar laat je ruim 300 rozenstruiken en 12 enorme kornoeljes? Niet op de groentebedden, niet in de boomgaard en ook niet in de wilde bloemstroken. Dus toch maar weer meer ruige stukjes in gebruik nemen. Gelukkig kwam de hele fractie van Groen Links ons helpen op de NL Doet dag.

De lunch werd verzorgd door het Restaurant van de Buurt en ook de Boerenmarkt droeg bij met kaas, sap en koek e.d. We hebben heel hard gewerkt en zeker 2/3 van de rozenstruiken in de grond gezet.

De NL Doet-dag volgend jaar weer!

De tuin groeit en bloeit, 2

Het is 4 maart, de lentezon is warm en behaaglijk en het is een ideale tuinwerk-ochtend. De tuin-akela is naar de bovenste verdieping gelift om foto’s te maken van de Tuin van de Buurt. Ze is bijna sprakeloos, zó mooi vindt ze het! Als je door de tuin loopt heb je niet dat overzicht, ben je meer met de details bezig. De nieuwe ‘header’ is genomen vanaf de vijfde etage van Het Schouw.

Het klein hoefblad bloeit uitbundig, vooral in de boomgaard. Straks komen daar nog allerlei soorten bolgewassen bij. Dan zijn de bloemen van het klein hoefblad al verwelkt en komen de mooie bladeren te voorschijn. De bladeren kun je gekneusd gebruiken bij insectenbeten. Ook schijnt het de pijn te verzachten bij reumatische aandoeningen en werkt het slijmoplossend bij longproblemen. Leg de bladeren op je blote huid op de borst en wikkel er een zwachtel over.                                                                                     De bloemen kun je eten. ‘Niet teveel’ staat er als waarschuwing in een kruidenboek.

Op zaterdag 22 maart doen we mee met NL Doet.                                                      Vanaf 11.00 tot ongeveer 16.00 is iedereen hartelijk welkom om een handje te helpen.                                                                                                                                Wat gaan we doen?                                                                                                            De wilgentakken bijsnoeien om te kunnen bouwen en vlechten ( voor de workshop van 30 maart)                                                                                                                        Diepe poelen graven die we gaan gebruiken als wateropslag.                                       De moestuinruggen onkruidvrij maken( het zijn er 27!)                                          Tuinbonen, peulen, doperwtjes en kapucijners leggen.                                                        Genieten van het buiten bezig zijn en lunchen met soep en broodjes.                         Neem zelf werkhandschoenen mee. Een schep is ook handig!

Zondag 30 maart vanaf 12.00 – tot 17.00: Workshop: Hoe maak je een Wiglo?       Neem een snoeischaar mee (als je die hebt) en werkhandschoenen.

 

Tuin van de Buurt gaat groeien en bloeien dankzij gulle giften

Een paar weken geleden kwam er een mail bij ons binnen met de vraag wie struikrozen zou willen adopteren van een failliete rozenkweker uit Almere. Eigenlijk was deze oproep bedoeld voor inwoners van Almere, maar Wortelen in je Buurt mocht ook meedoen met de reddingsactie van 30.000 rozenstruiken, die anders met een bulldozer zouden worden geruimd.

Met vier vrijwilligers, voorzien van veiligheidsbril, handschoenen en een mes zijn we een hele middag bezig geweest de struiken los te snijden van hun voederslangetjes en plastic lappen. Omdat ze al sinds oktober niet meer werden verzorgd, stonden de meesten er treurig bij. Maar, rozen zijn sterk, we hebben er vertrouwen in dat ze het op de nieuwe plek naar hun zin krijgen. Ze staan in volle bloei, want komen uit de kas. Wel een beetje gek nu…

Zo staan ze voorlopig ingekuild, ruim 250 rozenstruiken!

De volgende actie vond een paar dagen later plaats. Aan de NoorderIJdijk in Schellingwoude moet een stuk tuin ontruimd worden ten behoeve van woningbouw.      Er stonden nog heel veel rode kornoeljes in, waarvan we er nu zes hebben uitgegraven. Ze worden een dezer dagen naar de Tuin van de Buurt gebracht.

      Dank je wel Rozenkweker uit Almere, Marije Buiter voor de bemiddeling, Piet en Margo Pietersen voor jullie hulp, Anrik en Carla Engelhard voor jullie kornoeljes, Ruben voor de noodhulp Roelien voor het uitlenen van je auto en Paul voor het kunnen gebruiken van de aanhanger.

Onze vaste werkdagen zijn nog steeds: dinsdag 10.00 -12.00 uur en zaterdag 13.00 -16.00

Kom eens kijken!                                                                                                              De tuin ligt tussen de Th. Weeversweg en het Dollardplein in Amsterdam-Noord.

 

terugblik op 2013 en plannen voor 2014

Wortelen in je Buurt wenst je een gezond en fleurig 2014

We kijken terug op een leerzaam jaar, waarin pionieren en experimenteren centraal stonden.

Wat te doen met al het hemelwater, het zoute water uit de pomp, de dichtgeslagen kleigrond, de stukken puin die soms bovenkomen?                                                        Al doende ontstond er iets dat op een tuin begon te lijken. Er groeiden enkele peren aan een van de perenbomen, één pruimpje dat het net niet redde, de frambozen die we vanaf augustus konden plukken, de tomaten die niet groot werden en gek genoeg een beetje zoutig smaakten. (we wisten toen nog niet dat het water uit de pomp teveel zout bevat) en de maïs en boontjes die niet wilden groeien (ook vanwege het zout denken we nu).                                                                                                                        Het tuin zoals hij er nu bijligt, ontstond organisch. Er was alleen een heel globaal ontwerp, waarin boomgaard, fruit en groentegewassen en bloemrijke stroken een plek zouden krijgen. Door paden naar deze plekken aan te leggen, eerst vooral om er met de kruiwagen goed bij te kunnen, ontstond een verbinding tussen de verschillende veldjes en kreeg het terrein steeds meer structuur . Voor de groenten en de bessen en frambozen legden we verhoogde bedden aan, vanwege het drainageprobleem.              Op verschillende plekken groeven we geulen en wadi’s om het water af te voeren. Ook plantten we heel veel wilgen.                                                                                                          Het terrein biedt zeker ook mogelijkheden voor creatieve ideeën. Landschapskunst of landart  wordt al op bescheiden schaal toegepast.                                                              We kregen van verschillende kanten giften: van overgebleven planten van de kweker en omwonenden tot financiële bijdragen van enkele bewoners van het Schouw en van Amstelring.

Plannen voor de komende tijd:                                                                                          Er zal een verhard terras worden aangelegd, gedeeltelijk overkapt en met toegangspad, zodat ook mensen met een rollator makkelijker toegang krijgen tot de tuin. Werkzaamheden beginnen deze winter.                                                                         We moeten een alternatief bedenken voor het watergeefsysteem, want de pomp kan niet meer worden gebruikt.                                                                                                     De groenten en fruitbedden worden uitgebreid binnen de wilgenhaag en we gaan meer lage wilgenhaagjes maken, vooral vanwege de hondenpoep.                                        Een workshop ‘Bouwen met Wilgentenen’ wordt nu voorbereid voor het vroege voorjaar.                                                                                                                    Uitbreiden van de padenstructuur, de amfibieënpoelen en meer zitgelegenheid maken.                                                                                                                                      Dit zijn nog maar enkele van de vele plannen die we hebben. Sommige plannen zijn alleen uitvoerbaar als we de financiering rond krijgen. (Terras, overkapping, pad).

Op dinsdagochtend 14 januari van 11.00 – 12.00 en zaterdag 18 januari van 13.00 – 14.00 praten we over hoe we een en ander gaan realiseren.                        Als het weer het toelaat: in de tuin, anders in het restaurant van de Buurt.

Onze werkdagen blijven: dinsdag 10.00 – 12.00 en zaterdag 13.00 – 16.00.


natuurwerkdag 2 november 2013

Hoewel onze tuin nog ‘jong’ is en de Natuurtuin voor een deel bestaat uit braakliggend terrein, willen we toch graag meedoen met de Nationale Natuurwerkdag.                          Omdat het terrein er al een paar jaar onbewerkt bij ligt, groeien er behalve pioniersplanten als heermoes en klaver, ook boompjes: de els en de eik voelen zich er heel erg thuis. Ook vind je er kleine rozenstruikjes, afkomstig uit de berm van de Heemtuin. Daarvan willen we er een aantal uitsteken en verhuizen naar een ander deel van de tuin, waar ze dienst gaan doen als windbreker.

De drainage op het terrein is belabberd. Op veel plekken blijft het regenwater lang liggen. We hebben al enkele oplossingen gevonden voor dit probleem (zie vorige berichten), maar we willen het nu groter aanpakken door een of meerdere amfibieënpoelen te graven. Er zijn namelijk al enkele salamanders gevonden tussen de houtsnippers op de paden. Zo maken we van de nood een deugd.                                                                                                                                                                                                              Op de natuurwerkdag gaan we onkruid wieden waar we stinzenbollen planten, (geschikt voor alle leeftijden), boompjes uitsteken en herplanten, een aantal amfibieënpoelen graven en de houtsnipperpaden uitbreiden.

Ook in de Heemtuin wordt op die dag gewerkt. Zo kun je met verschillende werkzaamheden kennismaken. Wij geloven dat dit tot een goede kruisbestuiving zal leiden.

We beginnen zaterdag om 11.00 en gaan door tot ongeveer 16.00. Je kunt natuurlijk ook een uurtje komen helpen. Er moeten zeker een paar honderd bollen de grond in!

Trek voor alle zekerheid je laarzen aan.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Pauline, tel. 06.22.22.68.67

Steeds meer buren in Tuin van de Buurt

Op 21 september, een prachtige herfstdag,konden buurtgenoten kennis maken met de tuin en met elkaar. Er kwamen ruim 20 mensen, inclusief de vaste vrijwilligers. We bespraken o.a. hoe we de communicatie met elkaar kunnen verbeteren, want hoe meer mensen meedoen, hoe belangrijker dit wordt.

Het meewerken in de tuin is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Duidelijke afspraken kunnen misverstanden voorkomen. Het is een gemeenschappelijke tuin waarin we er samen voor zorgen dat het terrein steeds mooier wordt. Dat betekent bijvoorbeeld dat zwerfvuil moet worden opgeruimd en onkruid gewied. Het zijn misschien niet de leukste klusjes, maar de tuin knapt er wel van op. De herfst is een goed moment om de randen waar iedereen langs loopt, te wieden. Daarna kunnen we er bollen planten, waar we in het voorjaar dan weer van kunnen genieten.                                                                     (We kregen deze week van familie van een bewoner van het Schouw een hele zak met tulpenbollen).                                                                                                                         Ook merken we dat er steeds meer anonieme schenkers zijn: Er stond vorige week een prachtige fuchsia en enkele geraniums klaar om geplant te worden. Die blijven zeker tot de eerste nachtvorst doorbloeien.

De gezamenlijke tuinwerktijden zijn: dinsdag     10.00 -12.00                                                                                                        zaterdag    13.00 – 16.00

Door samen te tuinieren, leer je al doende. Dit kun je vervolgens toepassen in je eigen  tuin.